פרויקט "מתקומה לשחקים" במסגרת עמותת חיל האוויר (26/03/2014)


פרויקט "מתקומה לשחקים" עוסק בניצולי השואה שעשו דרכם מתופת השואה ללוחמים כצוות אוויר, טייסים, נווטים, מיקלענים ומכונאים מוטסים. בשנות החמישים היוו ניצולים אלו כשליש מכל אנשי צוות אוויר בחיל.

במסגרת הפרויקט ברצוננו להקים אנדרטת מורשת שתנציח פרק ממופלא זה בהיסטורית ההשרדות שלנו.

כל פיעלות הפרויקט מנוהלת ונעשית בהתנדבות אותם ניצולים שעדין נמצאים איתנו.

אנו פונים לאומנים - פסלים, שמוכנים להגיש הצעות לעיצוב האנדרטה (כ-2.5 - 3 מ' רצוי מאבן)  בהתנדבות.

את ההצעות יש להגיש עד 25/4/2014 לאיש הקשר - משה הראל - harel_m@netvision.net.il - 0544362351

חומר רקע על הפרויקט ניתן למצוא על ידי הקשת "מתקומה לשחקים" ב-google.

צוות ההגוי

כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית


||