אמן מורה – פנייה לאמנים - משרד התרבות והספורט - מינהל התרבות (05/03/2014)


משרד התרבות והספורט בשיתוף משרד החינוך מזמינים אמנים להגשת בקשות להשתתפות בפרויקט אמן-מורה לשנת הלימודים תשע"ה. מתוך רצון לעודד את הקשר בין האמן למערכת החינוך והקהילה, יינתנו כמדי שנה מענקים לאמנים מצטיינים אשר יקיימו פעילות בתחום האמנות הפלסטית בבתי ספר על יסודיים במשך 8 שעות שבועיות לפחות במהלך שנת לימודים שלמה (10 חודשים). מענק חודשי בגובה 4,374 ש"ח כולל מע"מ (3,706.9 ש"ח לפני מע"מ) יינתן החל מחודש ספטמבר 2014 ועד חודש יוני 2015.

תמצית תנאי סף להגשת מועמדות:

אמנים בתחומי האמנות הפלסטית אשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת שלוש שנים לפחות. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בהוראת אמנות ובהדרכת אמנות פורמלית ובלתי פורמלית בקהילה וכן אמנים המבקשים לפעול בבתי ספר הנמצאים בפריפריה. לא יתקבל אמן שממילא משמש כמורה מן המניין במערכת החינוך. לא תתקבל הצעה לחט"ע בה מתקיימים לימודי אמנות בהיקף של 5 יח"ל ויותר. לא יגיש מועמדותו אמן אשר השתתף בפרויקט זה בשבע השנים האחרונות: קרי תשס"ט – תשע"ד.

אמנים המעוניינים להגיש בקשה לפרויקט אמן-מורה, יצרפו אישור על הסכמת ביה"ס להשתתף בפרויקט זה תוך ציון היקף השעות ובצירוף תכנית עבודה לשנת הלימודים תשע"ה. ועדת שיפוט מקצועית תבחר עד 12 אמנים מבין המועמדים על-פי מצוינות אמנותית ופעילותם כיוצרים, איכות ההצעה שיגיש כל מועמד וניסיונו. הליך הענקת הפרס יתבצע על פי התקנון.

לקבלת תקנון הפרס וטופס מועמדות ניתן לפנות לאתר האינטרנט של מינהל התרבות www.mcs.gov.il)  מידע ישיר / קול קורא, מלגות ופרסים)

או

לדיאנה שואף, מפיקה מטעם משרד התרבות: prasim2014@gmail.com

ת.ד. 5183 תל אביב 6105101

מועד אחרון להגשת תיק המועמדות: יום שלישי, כב' בניסן, 22 באפריל 2014  

כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית


||