פרס שרת התרבות והספורט - ליוצרים בתחומי האמנות הפלסטית לשנת 2013
משרד התרבות והספורט מכריז בזאת על "פרס שרת התרבות והספורט" ליוצרים בתחומי האמנות הפלסטית לשנת 2013על פי החלטת שרת התרבות והספורט יוענקו השנה עד 10 פרסים.

הפרס נועד לבטא את ההוקרה של החברה הישראלית לאמן היוצר ופרי יצירתו, והערכה לפועלו ותרומתו לחברה.

ועד הנאמנים של הפרס בראשות מר דורון סבג ימנה את ועדת השיפוט לפרס.

גובה כל פרס יעמוד על 50,000 ש"ח.

תמצית תנאי סף להגשת מועמדות:

אמנים מגיל 35 ומעלה, אזרחי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע, שעבודתם האמנותית היא עיסוקם המרכזי,  ואשר השתתפו והציגו לכל הפחות ב-4  תערוכות יחיד, או ב-6 תערוכות קבוצתיות סלקטיביות במקומות מקצועיים מוכרים.

לא יגיש מועמדותו ולא יוכל לקבל את הפרס אמן אשר זכה בפרס זה במהלך שתים-עשרה השנים האחרונות קרי  2012-2001  או בפרס 'אמן צעיר' או בפרס 'עידוד היצירה' במהלך השנתיים האחרונות קרי 2012-2011. 

לקבלת תקנון הפרס וטופס המועמדות ניתן לפנות בדוא"ל ליעל רובינשטיין-ניצן, מפיקה מטעם מינהל התרבות

או להוריד את הטפסים באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט, (מידע ישיר / קול קורא, מלגות ופרסים)

מועד אחרון להגשת תיק המועמדות והטפסים הנלווים הוא: יום ראשון ט"ז בחשון תשע"ד, 20 באוקטובר 2013  

הליך הענקת הפרס יתבצע על פי התקנוןכל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית


||