קול קורא לסטודיו בסדנאות האמנים, ירושלים


אמנים/ות מתחומי האמנות החזותית, המתגוררים/ות בירושלים מוזמנים להגיש בקשה לסטודיו מסובסד במתחם הסדנאות בתלפיות, לכניסה ב-1.1.2014

מועד אחרון להגשה: 5 בספטמבר 2013

מועדי התכנסות הועדה האמנותית: 10-15 בספטמבר 2013

הודעה על האמנים/ות הנבחרים/ות: 20 ספטמבר 2013

חומרי הגשה קורות חיים - לא יותר משני עמודים מכתב הכולל הצהרת אמן והסיבות לבקשה - עד 600 מילה תיק עבודות (פורטפוליו) בקובץ PDF - עבודות משלוש-חמש השנים האחרונות, עד 15 עמודים.

יש לתרגם את החומרים המוגשים לאנגלית את החומרים יש להגיש דרך דוא"ל artcube.jlm@gmail.com ולציין בשורת הנושא בקשה לסטודיו + שם המגיש /ה. הצעות שלא יכללו את שלושת המרכיבים שצוינו לעיל, לא ייבחנו.

חומרים נוספים שיישלחו, מעבר לשלושת המרכיבים שצוינו לעיל לא ייבחנו, אלא אם כן תמצא הוועדה סיבה מוצדקת לבחינתם, בהתבסס על הכתוב במכתב המוטיבציה מועמדים שמוכנים לעבור לגור בירושלים עם בחירתם ייבחנו בנפרד בסוף השלב הראשון של בחינת ההצעות. מועמדים כאלה מתבקשים לצרף הצהרת כוונות כתובה כחלק מן החומרים המוגשים.

השיקולים המרכזיים לבחירה, כפי שנוסחו על ידי הוועדה האמנותית:  • איכות העבודות

  • הנכונות של האמנ/ית לתרום לסדנאות האמנים כסביבה פעילה ומעורבת

  • מידת החשיבות של חלל הסטודיו עבור עבודת האמן.


שיקולים נוספים שייתכן ויילקחו בחשבון:  • מידת ההשפעה והנוכחות של האמנ/ית בשדה האמנות המקומי

  • שמירה על גיוון בקרב קבוצת האמנים העובדת בסדנאות


חברי הוועדה האמנותית של סדנאות האמנים בירושלים לאה אביר (יו"ר), גילי קרז'בסקי, ד"ר יוני אשר, נואה סימבליסט

כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית


||