תערוכת טבע ונוף באשכול פיס רמת גן בינואר פברואר 2022 (22/09/2021)


הנוף הוא השתקפות של סביבת האדם המיידית: זהו הרפרנט הראשון של כל תרבות. כל תרבות מתייחסת אל עצמה באמצעות בחינת יחסיה עם סביבתה. הנוף מתפקד כסימן בעל משמעויות והשלכות אידיאולוגיות חברתיות ופוליטיות ויכול ללמד אותנו על אופני ההתייחסות לרעיונות המסומלים על ידי מקומות. המרחב ודימויי הנוף אינם רק רקע להתרחשויות אלא מתפקדים כ"הירוגליפים" המסגירים סדר חברתי מסוים  במובן זה האמנות מתעדת לא רק את התצורה הפיזית של המקום, אלא גם את התת מודע האופטי שלו . התערוכה תבקש לבדוק כיצד ההתייחסות לנוף מתרגמת את הסביבה התרבותית ומדוע השתמשו האמנים בנופים אלו ואחרים. בתערוכה הקבוצתית  יציגו אמנים את האינטרפרטציות שלהם על ואודות נופים ומקומות, הן קרובים והן רחוקים, מנטאלית וגיאוגרפית. ציירים וצלמים מוזמנים לפנות באמצעות המייל אל ד"ר אביבית אגם דאלי עם הצעות לעבודות שיוצגו , ופרטים על גודל היצירות.

התערוכה תתקיים משך חודשי ינואר ופברואר 2022 מוזמנים לשלוח תצלומי עבודות ולציין מימדיהן למייל avivitagam@gmail.com.  יש לשלוח 5-7 תצלומי עבודות.

כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית


||