קול קורא להשתתפות בתערוכה הווירטואלית 'גבורים וגבורה' - באתר החבורה הספרותית "בגלל"
"בעוד שאין אנו בטוחים בגבורתנו,

אין אנו רוצים להיראות כמטילים ספק בגבורתו של זולתנו." (ז'ול רנאר)אמנים מוזמנים לשלוח הצעות לתערוכה שתצא יחד עם צאת גיליון מס' 6 של כתב העת המקוון "בגלל' בנושא 'גיבורים וגבורה'.

מיהו הגיבור האישי שלך? גיבור תרבות, גיבור היסטורי, מעשה גבורה, גבורה כתכונה, חפצים שמספרים ספור גבורה, סיפור אישי שיש בו מן הגבורה, אירועים שמציינים גבורה, האם אתה הוא הגיבור של חייך? וכו'.

להלן הפרטים הנוגעים לתערוכה – נא פעלו על פי ההנחיות הכתובות כאן:

1. יש לשלוח עד 10 דימויים ברזולוציה של 600X800.

2. יש לצרף לדימויים טופס ובו למלא את הפרטים הנ"ל: קורות חיים, הצהרת אמן ופרטים על העבודות.

3. את הטופס ניתן להוריד מהאתר - http://www.biglal.info/?file=kop2.php

4. נא לכוון את הצהרת האמן לנושא ולאוסף העבודות שנשלחו. כלומר, מה יש לך לומר בדרך שהנך אומר ביחס לגבורה או גיבור וכד'.

5. הצעות לתערוכה יתקבלו עד לתאריך 27.7.13

6. יש לצרף תמונת פרופיל אישית.

7. את החומרים יש לשלוח לאוצרת 'בגלל' ד"ר נורית צדרבוים לכתובת דוא"ל omanurit@nuritart.co.il

* נבקש לציין שיש להקפיד בביצוע ההנחיות הנ"ל, עבודות שלא יישלחו בהתאם להנחיות לא יוכלו להיכנס לתהליך המיון.

* המעוניינים לצפות בתערוכות קודמות של 'בגלל' – מוזמנים להיכנס ל 'בגללריה' באתר 'בגלל' – חבורה ספרותית וכתב עת - http://www.biglal.info/?file=kop11.php

כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית


||