קול קורא לתחרות נושאת פרסים לציור קיר באודיטוריום בכפר הנוער ימין אורד (31/01/2021)


כפר הנוער ימין אורד הוקם ב1953 ומאז ועד היום מתחנכים בו בני נוער מרחבי העולם.  

בכפר, הניצב על הר הכרמל וצופה אל הים התיכון, גרים ומתחנכים כיום יותר מ-400 בני נוער מכמעט 20 מדינות ברחבי העולם, ביניהן: אתיופיה, בריה"מ לשעבר, צרפת וברזיל. 

בכפר הקסום הזה, הולכים ונרקמים מדי שנה מאות חלומות של חולמים צעירים. חלומות על לימוד וחווית  הצלחה, חלומות על הגשמה עצמית, חלומות על חברות ומשפחה וחלומות על השתלבות משמעותית בחברה  הישראלית.  

תפיסת החינוך הייחודית בימין אורד, אשר נתפרה ביד אומן למידתם של נערים ונערות מרקע תרבותי שונה,  עוסקת בין השאר בהעצמה, טיפוח אישי, תיקון הלב ותיקון עולם תוך התייחסות לכל חניך ובוגר. תפיסה  ייחודית זו, הקרויה "דרך כפר", התפתחה מתוך הבנה כי השקעה חכמה בחינוך, היא המפתח להשפיע על עתידה של החברה הישראלית.  

בנין האודיטוריום - מרכז תרבות זה מוקם בהשראת חניכי הכפר, בוגרים ואנשי צוות אשר רואים בכפר הנוער ימין  אורד בית וקהילה. כולם צועדים כאן ב"דרך כפר" ומקיימים קהילה של משמעות. במקום זה יוכלו החניכים  להביע את עצמם במגוון כישרונות אומנותיים. חניכים ובוגרים שפרצו את תקרת הזכוכית יעמדו בגאווה לקבל  מלגות ואותות הצטיינות. כאן, במקום הזה נתכנס לחגוג אירועים משמעותיים בחיי החניכים והבוגרים. כאן  נתכנס ללמוד איך להמשיך להצמיח את דור העתיד של ישראל.  

הנהלת הכפר מחפשת דימוי שיהלום את רוח המקום ויחזק את ערכי הכפר.  

הקיר עליו יודפס הציור נמצא בלובי הכניסה לאולם המופעים.  

הציור שיבחר יודפס על גבי לוחות HPL קשיחים .  צוות הכפר מבקש שהציור יתייחס לאחד או יותר מהנושאים הבאים:  

• רב תרבותיות , קיבוץ גלויות  

• אמונה, שוויון ודמוקרטיה  

• מנהיגות  

• חיזוק הערך והבטחון העצמי  

• דרוש כפר שלם לגדל ילד  

• כל ילד זקוק למבוגר שיאמין בו 

• אתכם לאורך כל הדרך  

• תיקון עולם  

• תקווה לעתיד טוב יותר, חלומות 

• קהילה של משמעות – "מאות נשמות מכל העולם, רק צליל משותף עוטף את כולם - עם יד על הלב וטעם של  עוד על הר הכרמל, בכפר ימין אורד" (המנון הכפר).  צוות השיפוט  

בועז עידן, יו"ר הועד המנהל של הכפר  

סוזן וייל, סמנכ"ל יוזמות ומנהלת קשרי-חוץ  

אורנה גרנות, אוצרת משנה לאיור ספרי ילדים בספרי ית אגף הנוער של מוזיאון ישראל  יובל סער, מנהל אמנותי ואוצר ראשי של "שבוע האיור" בתל אביב  

תגית כלימור, קנפו כלימור אדריכלים שכר אמן ופרסים  

פרס ראשון 8,000 ש"ח  

פרסים שני ושלישי 2,000 ? לכל אחד מהפרסים  

הנחיות הגשה  

הציור יהיה מורכב משני חלקים במידות:  

הציור הראשי במידות 870X380 ס"מ  

הציור המשני במידות 115X380 ס"מ  

• בקובץ הפאוורפוינט קיים שרטוט. לידיעה, הקיר יהיה מורכב ממספר פנלים.  

• במידה והציור נעשה במדיה ממוחשבת הרזולוציה שלו צריכה להיות 300 DPI בהתאם למידות הקיר.  • במידה והציור אינו ממוחשב באחריות האמן לוודא כי גודל הציור ואיכותו מתאימים לסורקים המקצועיים  הקיימים ולמידות הקיר.  

• תנאי מחייב לקבלת הפרס הראשון הוא שהאמן הזוכה מחויב באספקת קובץ דיגיטלי מותאם לדפוס באיכות  300 DPI לגודל הקיר הנתון.  

תהליך ההגשה  

מועד אחרון להגשה: 3.3.2021

אופן הגשה  


יש למלא את שתי הדרישות:  

1 .הגשת תמונה שלא תעלה על 3 מגה.  

2 .הטמעת הציור המוצע בקובץ בפורמט PPTX/PPT יחיד או ב- PDF במשקל שלא יעלה על 3 מגה (לא יתקבלו פורמטים אחרים) .

בתבנית שני מבטים:  


• הדמיית החלל  

• חזית הקיר עליו יודפס הציור עם מידות  

המבטים נמצאים בתבנית אותה יש להוריד בקישור הבא.  

https://yaminorde-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/admin_yeminorde_co_il/EsUoWzNKhPREvcH1DyexAToB4mrJbRgrdrepffX8ZUWNBw 

בכל עמוד קיימות מסגרות ייעודיות ל"הטמעת" קובץ הציור. להטמעת הציור יש ללחוץ על האייקון במרכז כל  מלבן אדום.  

אופן ההגשה  

• יש להקפיד על ההוראות.  

• ניתן לשלוח יותר מהצעה אחת, אך יש להגיש כל בקשה כקובץ נפרד על פי הפורמט המבוקש.  • הקובץ יצורף כ-attachment למייל הפנייה לכפר. 

• נא לכתוב במייל בשורת הנושא את שם העבודה בנוסח ?הצעה לציור - שם ה עבודה?.  • בגוף המייל יש לכתוב את שם העבודה, שם האמן, טלפון ואימייל.  

אימייל ההגשה (frs@yeminorde.co.il)   

• במידה ולא יתקבל מהכפר אישור על קבלת ההצעה תוך שבוע נא ליצור קשר עם הכפר בטלפון 04-8148181 

• תשובות תינתנה עד 23.3.2021

בחינת ההצעות  

• בחינת ההצעות שיתקבלו תיעשה על בסיס אמנותי בהתאם לשיקול דעת צוות השיפוט. 

• אין לראות בבקשה זו הליך מחייב לבחירת אמן כלשהו או התחייבות של הכפר להתקשר עם מי מהמשיבים לקול הקורא.  


• כל ההוצאות הכרוכות במענה לבקשה זו תחולנה על המשיב בלבד ובשום מקרה לא יהא זכאי לכל תשלום  ו/או החזר ו/או פיצוי בגין ההוצאות ו/או נזקים שייגרמו לו בקשר למענה ו/או הכנת המענה והגשתו.  26.1.2021 – בתאריך פורסם 


למסמכים ופרטים: https://yaminorde-my.sharepoint.com/personal/admin_yeminorde_co_il/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadmin%5Fyeminorde%5Fco%5Fil%2FDocuments%2FYemin%20Orde%20DWG&originalPath=aHR0cHM6Ly95YW1pbm9yZGUtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvYWRtaW5feWVtaW5vcmRlX2NvX2lsL0VzVW9Xek5LaFBSRXZjSDFEeWV4QVRvQjRtckpiUmdyZHJlcGZmWDhaVVdOQnc_cnRpbWU9ZHJUeUNCX0cyRWc

כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית


||