קול קורא לעיצוב והקמת פסל בכפר הנוער החקלאי כדורי (04/08/2020)
קול קורא לעיצוב והקמת פסל בכיכר הרעות להשלמת האנדרטה בכפר הנוער החקלאי כדורי.

עמותת בוגרי כדורי מבקשת לקבל הצעות הכוללות סקיצה והערכת עלות הקמה (כולל מע"מ,  עבודה וכלל ההוצאות הנלוות עד להשלמת הבנייה) עד לסך של 100,000 שקלים.

את ההצעות יש לשלוח במייל עד לתאריך 01.09.20 לכתובת royb@kadoorie.org.il 

אמנים המעוניינים בכך יכולים לסייר במקום בטרם הגשת ההצעה.

יחד עם הסקיצה יש להגיש דף הסבר על ההצעה הכוללת את הרעיון ואופן תיאורו בהצעה, על ההצעה להכיל עד 500 מילים.

יש להגיע בתאום מראש –050-6234948 , קרן.

עמותת הבוגרים אינה מתחייבת לבחור הצעה מבן ההצעות שיוגשו, ורשאית לבצע באופן חלקי או לא לבצע כלל את הפרויקט את חלק ממנו על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ההצעות שיוגשו יבחנו ע"י וועדה המורכבת מהנהלת כדורי וחברי עמותת הבוגרים.

הודעה על ההחלטה תימסר לכלל מגישי ההצעות עם קבלת ההחלטה.

רקע:

כפר הנוער החקלאי כדורי נוסד בשנת 1933 וברבות הימים קנה לו שם כמוסד לימודים נחשב והתמקם במרכז האתוס הציוני של ימי טרום המדינה, אשר מנחיל לתלמידיו השכלה גבוהה, ערכי ציונות ולימודי חקלאות מעשית. בין בוגריו הבולטים נמנים: ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, המשורר חיים גורי, המצביא והפוליטיקאי יגאל אלון ועוד רבים וטובים אשר עיצבו את הנהגת המדינה בראשית דרכה והיו מעמודי התווך של החברה הישראלית מאז ועד היום.

כיום, כדורי מהווה הלכה למעשה מגדלור לחיים משותפים של כלל חלקי החברה בישראל, ומחנך בפועל מזה עשרות שנים דורות של בני נוער לסובלנות, לקבלת האחר ולמצוינות. גולת הכותרת של העשייה החינוכית בכפר הינו החינוך וההתמחות למצוינות בחברה רב תרבותית. כאלפיים תלמידים מתחנכים כיום בכדורי, בכלל המוסדות בכפר.

הכפר, על עובדיו ותלמידיו, הינו בעל אוכלוסייה רב-גונית במיוחד. למעשה, מאז שנת 1952 בכדורי עובדים, לומדים ויוצרים יחדיו ישראלים מדתות, אמונות ומוצא שונים ומגוונים.

בדומה להרכב התלמידים, העובדים, המורים ובעלי התפקידים השונים בכפר - מעל 300 במספר, מגיעים גם הם מכל קשת המגזרים בחברה הישראלית. בצוותי הכפר עובדים יחדיו בהרמוניה יהודים חילונים ודתיים, עולי חבר העמים,  ערבים, דרוזים, מוסלמים, נוצרים, בדואים וצ'רקסים ובני שירות לאומי בעלי צרכים מיוחדים.

החיים בכדורי מוכיחים הלכה למעשה שכלל חלקי החברה בישראל יכולים בהחלט לפעול יחד ואף להפוך את השונות למקור עשיר לפריחה ולשגשוג.

לצערנו, עד היום נפלו 117 מבוגרי ובוגרות כדורי במערכות ישראל. 


 


כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית