ABSTRACT (25/06/2020)


מאז שנות הארבעים המאוחרות של המאה הקודמת שלטה האמנות המופשטת בעולם המערבי כמו גם בשדה האמנות בישראל. האבסטרקט סימן מפנה אנטי ריאליסטי באמנות. האבסטרקט הציג אסתטיקה שונה. עולם בלתי גשמי המשקף את דמיונו של האמן. פילוסופיית המופשט טוענת כי האמנות אינה מסתפקת במה שגלוי לעין. תפקידה לרדת אל חקר עומקם של הדברים.

האבסטרקט בקש לזנוח את הריאליזם לטובות צורות "פשוטות" כמו קו ועיגול והעדיף ייצוג של משטח ושל צבע. כך נתבקשנו כצופים "לגעת" במימד הרוחני של האמנות. אמנם בתחילת דרכו התקבל האבסטרקט בזלזול מצד הקהל הרחב אך אט אט השתנתה הגישה של הקהל (של קהלים בכלל) וכיום הוא נחשב לפופולרי.

בשלבים הראשונים של הציור המופשט ננקט תהליך של רדוקציה המבוסס על הקשר כלשהו עם המציאות. כך הפך דימוי ריאליסטי תחת ידיו האמונות של האמן המופשט  לסכמטי. כך עשה למשל פיט מונדריאן ביצירותיו. גישה אחרת להפשטה נוקטת הפחתה הדרגתית ממרכיביו של הציור: קו, צורה, צבע, מרקם ואשליית עומק במרחב - כפי שנתן להתרשם מעבודותיו של קזימיר מלביץ.

בתערוכה קבוצתית שתתקיים במרחב הוירטואלי יציגו אמנים את האינטרפרטציות שלהם על הנושא

תערוכה וירטואלית מאפשרת חשיפה בינלאומית והחלל פתוח

 עשרים וארבע שעות ביממה שבעה ימים בשבוע. החלל מדמה חלל תלת ממדי ממש וניתן להצטרף ל"סיור מאורגן" ולשמוע אותי מקריינת את הטקסט האוצרותי.

ציירים וצלמים מוזמנים לפנות באמצעות המייל אל ד"ר אביבית אגם דאלי עם הצעות לעבודות שיוצגו (כל אמן יציג

3 עבודות), ופרטים על גודל היצירות. ניתן לקבל פרטים נוספים כאן avivitagam@gmail.com
כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית