קול קורא לאמנים להציג את יצירותיהם בלשכת ראש העיר של ירושלים (17/05/2020)


עיריית ירושלים רואה חשיבות רבה בעידוד של אמנות עכשווית מקומית, של אמנים החיים ויוצרים בירושלים וכן של יצירות הקשורות לעיר ירושלים וסמליה ומציעה לאמנים המעוניינים להשתלב במסגרת מיזם זה להציג את יצירותיהם בתערוכה בלשכת ראש העיר.על המבקשים להצטרף לתכנית, להגיש את בקשת ההצטרפות בצירוף כל המסמכים הנלווים באמצעות הדוא"ל: dlssent@netvision.net.il  עד ולא יאוחר מיום 21.5.2020 בשעה 24:00יובהר כי אין פניה זו מהווה הליך מכרזי לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקול העירייה את המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים ועניינים.


 

לפרטים מלאים: https://www.jerusalem.muni.il/he/newsandarticles/kolkore/mayors-exhibition/


כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית