זיקנה - התיישנות החומר


מתגבשת תערוכה קבוצתית המבקשת לחקור את המונח "זיקנה". אמנים המעוניינים לקחת חלק בתערוכה זו מוזמנים לשלוח דוגמת עבודה בצרוף מספר מילים, גודל וטכניקה - יתקבלו עבודות מכל צבעי הקשת האומנותית למייל: 34ariel@gmail.com עד לתאריך: 30/03/2013
כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית


||