פרס בצלאל לצילום #2 (23/02/2016)


פרס בצלאל לצילום יוענק לאמן מקומי/בינלאומי שעבודתו משקפת רגישות להקשרים לוקאליים, מתוך תפיסה כי הפוטנציאל ליצור ולחדש במדיה עכשווית (צילום,וידיאו, דימוי נע, סאונד ומיצבים) טמון בניצול מרבי של יתרונותיו הדינמיים של המקום. המחלקה לצילום בצלאל תעניק מדי שנה פרס לאמן/ית בתחומי הצילום והמדיה העכשווית באדיבות הוועדה לפיתוח המחלקה לצילום בצלאל. הפרס נועד לקדם, להרחיב ולתמוך בעשייה מקורית בשדה הצילום וליצור דיאלוג ער ועדכני בין המחלקה לצילום בצלאל לבין יוצרים פעילים בתחום. סכום הפרס הוא 12,000 ש"ח. הזוכה יציג/תציג תערוכת יחיד בגלריה לצילום בצלאל בשנה"ל העוקבת למתן הפרס.קובץ לצפיה והדפסה (עברית-אנגלית-ערבית)תנאי סף להגשה:

רשאים להגיש מועמדות לפרס אמנים/יות, אשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת, ובכלל זה הציגו לפחות תערוכת יחיד אחת שלא במסגרת בית הספר וחמש תערוכות קבוצתיות. הגשות שלא יעמדו בתנאי סף זה, לא ייבחנו. אין מגבלת גיל להגשת מועמדות. הפרס איננו מיועד לבוגרי בצלאל בלבד. הגשה:

1-       ההגשה תעשה על גבי מסמך PDF אחד, שמשקלו אינו עולה על 5 מגה בייט ושישלח לכתובת: photography@bezalel.ac.il.

2-       אין להגיש עבודות מקוריות, חומרים תלת ממדיים או תיקי עבודות מודפסים.

3-       ההגשה לפרס תכלול קורות חיים, ובהן פירוט בארבע קטגוריות בלבד: השכלה אקדמית, תערוכות יחיד, תערוכות קבוצתיות ופרסומים.

4-       ההגשה לפרס תכלול הצעה לתערוכת יחיד (קונספט, רציונל, פירוט הפקה) בגלריה לצילום בצלאל. ניתן להגיש פרויקט קיים ובלבד שלא הוצג בארץ. ההצעה לא תעלה על 1000 מילים.

5-       ההגשה לפרס תכלול תיק עבודות דיגיטלי, שאורכו לא יעלה על 10 עמודים.

6-       הטקסטים יוגשו בעברית, ערבית או אנגלית.

7-       לא יתקבלו הגשות מטעם מוסד אמנות / לימוד כלשהו.

8-       כל מועמד רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

9-       לא יתקבלו הגשות החתומות על ידי יותר ממועמד אחד (כפרויקט זוגי או קבוצתי).

10-    יש לרכז את קורות החיים, ההצעה לתערוכה ותיק העבודות על גבי מסמך אחד בפורמט PDF בלבד.מועדי הגשה והכרזה על הזוכה:

מועד אחרון להגשה: 23.5.2016

מועד ההכרזה על הזוכה: אוגוסט 2016. ועדת שיפוט:

1-       יו"ר הוועדה לפיתוח המחלקה לצילום ימנה שלושה שופטים לכהן כוועדת שיפוט לבחירת המועמדים לזכייה בפרס.

2-       הרכב ועדת השופטים יכלול נציג מטעם הוועדה לפיתוח המחלקה לצילום בצלאל ושני חברים נוספים העוסקים בעבודתם בשפת הצילום. יו"ר הוועדה לפיתוח המחלקה לצילום ינכח בבחירה במעמד של משקיף מטעם המחלקה.

3-       החלטת השופטים תתקבל ברוב קולות והיא אינה ניתנת לערעור. השופטים ינמקו את בחירתם בכתב.

4-       מרצים המלמדים באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל אינם רשאים להגיש מועמדות.

5-       שמות חברי ועדת השיפוט יפורסמו עם ההכרזה על הזוכה.

6-       חברי הוועדה לפיתוח המחלקה לצילום בצלאל 2016-2015: יעל ברתנא, נטלי כהן, עברי לידר, אווי מושר, רבקה סקר, עדנה פאסט ועמוס שוקן.תערוכת יחיד:

1-       הגשת המועמדות מהווה הסכמה אוטומטית לפרסום שם הזוכה, להצגת התערוכה לפי הסטנדרט המקובל במחלקה לצילום ולשיתוף פעולה מלא בהקמת התערוכה והצגתה ובפרסום הפרס והתערוכה.

2-       בנוסף למענק הכספי, המחלקה לצילום בצלאל תעניק עזרה מסוימת להפקת התערוכה במידת הצורך (הדפסות, ציוד אורקולי ופרסום).

3-       הפרס יינתן בתחילת השנה האקדמית, במועד פתיחת התערוכה בגלריה לצילום בצלאל.

 

בהצלחה,

ד"ר דור גז, ראש המחלקה לצילום בצלאל.


כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית


||