קול קורא לאמנים חזותיים - ארמון ג'ולי K (17/02/2016)


המחלקה לאמנות פלסטית בעיריית ירושלים והמנהל הקהילתי הגבעה הצרפתית והסביבה מעוניינים לקדם אמנים צעירים ולעודד את הקשר בין האמן לקהילה, ולשם כך מעמידים לטובת העניין חלל לאמנות עכשווית בגבעה הצרפתית.אמנים וקבוצות אמנים מוזמנים להגיש הצעות לפעילות בתחום האמנות בארמון ג'ולי K – חלל לאמנות עכשווית. המבנה שוכן ברחוב ג?ולי קניה שבגבעה הצרפתית וכולל חלל עבודה וחלל תצוגה.למי מיועד?

אמנים ואמניות מקצועיים: קבוצות או יחידים, העוסקים באמנות עכשווית, המעוניינים בחלל לפעילות אמנותית קבועה (לא למטרות רווח), או סדרתית לאורך זמן (כשנה ומעלה).תחומי פעילות אפשריים: עדיפות לאמנות חזותית ורב תחומית לכל גווניה, ייבחנו גם תחומי אמנות אחרים.הרעיון: החלל ישמש לפעילות האמנותית ולעבודת הקבוצה או היחידים, ולצד זאת יתקיימו יחסי גומלין וקשר עם קהילת העיר והשכונה, על ידי יצירת פעולות אמנותיות-חברתיות במתחם המבנה ובנוסף אפשרות לפעולות גם במרחבים ציבוריים ואלטרנטיביים בשכונה.האמנים או הקבוצה יגישו תכנית עבודה שנתית הכוללת פעילות אמנותית וקשר עם הקהילה בהתאם לצרכי האמנים וצרכי השכונה והעיר.תהליך הגשת הבקשה והמיון:1. המעוניינים ישלחו עמוד אחד ובו תיאור של פעילותם האמנותית, ומדוע הם מעוניינים לפעול למייל edilan@jerusalem.muni.il  עד ל-1 במרץ 2016.

2. ייערך סיור במקום עם האמנים, שיכלול גם היכרות עם השכונה.

3. המועמדים יגישו תכנית לפעילות אמנותית במקום הכוללת גם קשר עם הקהילה ובנוסף יגישו תקציב הכולל גיוס משאבים. האמנים יצרפו קורות חיים ומידע על פעולות קודמות בתחום.

4. האמנים יוזמנו להציג את התכנית בפני הועדה.

5. התכנית תעלה לדיון ותאושר על-ידי וועדה מקצועית המורכבת מצוות המח' לאמנות פלסטית וצוות המנהל הקהילתי.

6. הועדה אינה מחויבת לבחור אף אחד מהגופים והאמנים שעלו לדיון בוועדה.תנאים:1. האמן או הקבוצה שייבחרו יתחילו לפעול במקום לפי התוכנית שהוגשה, במהלך שנת 2116.

2. האמן/קבוצה שייבחר יחתום על חוזה לשנה מול המנהל הקהילתי.

3. משך השהיה של האמן במקום היא לשנה + אופציה להארכה בהתאם להחלטת הועדה.הקול קורא מיועד לנשים וגברים


כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית


||