הביאנלה השישית לרישום - שובו של הנייר: רישום כמחשבה ומחשבות על רישום (02/12/2015)


בית האמנים בירושלים משיק את הביאנלה השישית לרישום - שובו של הנייר: רישום כמחשבה ומחשבות על רישום (שם זמני).פתיחה: 26 בנובמבר 2016אוצרות: עדנה מושנזון וסאלי הפטל נוהמטרתה של רשמים VI, כתערוכות רשמים שהוצגו עד כה, היא הצגת תמונת מצב של העשייה העכשווית, העשירה והמגוונת, בתחום הרישום בישראל.הביאנלה החמישית מיקדה את הדיון בקו במנותק מהמצע המסורתי והטבעי לו, הנייר; רשמים VI תחת הכותרת "שובו של הנייר: רישום כמחשבה ומחשבות על רישום" (שם זמני), מבקשת לחזור ולהתמקד בנייר הן כחומר והן כמצע. היא תרחיב את הדיון לבדיקת היחסים בין הנייר לדימוי, ובין כל מצע אפשרי לפעולת הרישום, מתוך התייחסות לתכונות החומריות והמושגיות המהותיות למדיום. רשמים VI תעסוק ברישום כמכונן תפיסה אישית, חברתית, מגדרית ופוליטית, ובמחשבות על אודות המדיום עצמו.באמצעות מגוון פרקטיקות אמנותיות יוצג הנייר לא רק כחומר וכמצע שטוח, אלא גם כמרחב מחשבה יצירתי.לצד התערוכה המרכזית בבית האמנים יתקיימו תערוכות נוספות בחללי גלריות ציבוריות במרכז ירושלים: בית טיכו, סדנת ההדפס, ברבור ואגריפס 12.התערוכות פתוחות להגשת עבודות מהשנים האחרונות (עד חמש שנים) במגוון גישות לנייר ולטכניקות רישום; ניתן להגיש סדרות ומיצבי רישום וכן עבודות הכוללות סוגי מדיה שונים, בהתאמה לנושא הביאנלה.ההצעות יכללו:
  1. קורות חיים

  2. עד 10 דימויים של עבודות קיימות; או סקיצה מפורטת לעבודה חדשה שתיעשה בעבור התערוכה.> יש לציין את שם היצירה, תאריך, מידות בס"מ וטכניקה מפורטת.
  1. פרטי האמן: שם, כתובת, טלפון ודוא"ל.ניתן להגיש את ההצעות:
  1. לכתובת: בית האמנים, רח' שמואל הנגיד 12, ירושלים 94592> נא לא לשלוח עבודות מקור.> יש לשלוח את הדימויים או הסקיצות מודפסים על גבי דף A4באיכות הדפסה מרבית.> עבודות במדיה דיגיטלית בלבד יש לשלוח על גבי דיסק שמאפשר הצגה במחשב PC או על גבי דיסק און קי.> נא לציין על גבי המעטפה: רשמים VI.

> לתשומת לב: תיקי ההגשה לא יוחזרו לשולחים.
  1. באמצעות דואר אלקטרוני, בפורמט PDF, שלא יעלה על 8 MB, לכתובת: traces.six@gmail.comמועד אחרון למשלוח ההצעות: 10 בפברואר 2016


כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית


||