קול קורא ליוצרים (26/10/2015)


קול קורא ליוצריםפסטיבל הצילום הבינלאומי אשר ייערך באפריל 2016 בנמל יפו,מחפש עבודות/רעיונות לפרויקטים המחברים בין כל תחומי האמנות השונים לשפת הצילום בנושא מרחב מוגן, מיצבי צילום ווידיאו ארט, מיצבי סאונד, מיצגים ומיצבים אינטראקטיביים, כמו כן לעבודות ווידיאו ארט מותאמי-חלל.* קול קורא נוסף לצלמים להגשת סדרות יפורסם בנתחילת חודש דצמבר הפנייה צריכה לכלול :> טקסט המתאר את גוף העבודה + רפרנטים/אימג'ים להמחשה (במידת הצורך)> ו/או  עבודות וידאו בקובץ wmv שישלח דרך אתר להורדת קבצים כבדים כגון ג'מבו מייל וכדומה.>  פרטים על היוצרים השותפים ליצירה> מפרט טכני: יש להתייחס בהצעה לשטח הנדרש, צרכי תאורה, הגברה והקרנה. העבודות יבחרו ע"י ועדה אומנותית אשר תבחן את הפרוייקטים ואת היתכוונותם תוך התחשבות בהתאמה התכנית, תקציבית והפקתית.*עדיפות לפרוייקטים שטרם הוצגו ולפרוייקטים עם מימון חלקי או מלא.הפסטיבל מנוהל ע"י חברת פלטפורמה בע"מ,חברה לתועלת הציבור ללא מטרות רווח, הוקמה בשנת 2011, מנהליה ופעיליה המרכזיים, בכירים במשק ובצילום הישראלי פועלים בהתנדבות מלאה. *חברת פלטפורמה לא מתחייבת לקבל את ההצעה כולה או חלקה, הכל בהתאם לשיקולה ועדה האמנותית.*חברת פלטפורמה תוכל לעשות שימוש בצילומים הנבחרים,חלקם או כולם לצורך פרסום וקידום הפסטיבל.  


את הההצעות יש לשלוח  לא יאוחר מתאריך  20/12/15  


אל : naama@photographyfestival.co.ilהפונים יקבלו תשובה חזרה בדוא"ל לא יאוחר מ -  15/1/16 צוות פסטיבל הצילום הבינלאומייו"ר ומנכ"ל  יצחק גורןיזמים ומנהלים אומנותייםאלדד רפאלי, אייל לנדסמןמפיקה אומנותית נעמה קליימןבהצלחה!https://www.facebook.com/International-Photography-Festival-%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-483640408348944/
כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית


||