jerusalem print workshop
מרכז אמנות המוקדש לאמנות הדפוס. במקום סטודיו המקיים סדנאות אמן לתחומי הדפוס השונים, וכן אוסף גדול של אמנות דפוס ישראלית ותערוכות מתחלפות
 בית האמנים בירושלים
תכנית התערוכות השנתית כוללת סדרה לאמנים צעירים בולטים, סדרה רטרוספקטיבית לאמנים ותיקים, תערוכות נושא מקיפות, תערוכות משותפות לאמנים ישראליים ובינלאומיים, ועוד